Tosin küsimust Eesti kohta et
et

Intro text - first

Intro text - second

Projektist

„Tosin küsimust Eesti kohta“ on Balti Filmi- ja Meediakooli ning Eesti Instituudi ühisprojekt, mis tutvustab Eestit ja eestlasi küsimustest inspireeritud vastuste, lühifilmide, töölehtede ja blogi kaudu.

„Tosin küsimust Eesti kohta“ on Eesti Instituudi loodud formaat, mis koosneb värvikatest küsimustest, mis võivad tekkida Eesti külalistel või neil, kes mõnel muul põhjusel Eesti vastu huvi tunnevad. Vastused hõlmavad erinevaid valdkondi alates Eesti geograafiast ja loodusest kuni laulupidude, ajaloo ja vaba aja veetmiseni välja. Teksti illustreerib rikkalik põnev fotomaterjal.

Esimesed 12 küsimusega trükised ilmusid juba 1999. aastal ning jõudsid mitmes keeles laiema üldsuseni 2000. aastal Hannoveris toimunud Expo-näitusel. Trükised on jõudnud mitmele poole maailma – neid on levitatud Eesti diplomaatiliste esinduste kaudu ja vahendatud Eestit tutvustavatele sündmustele välismaal. Praeguseks on „Tosin küsimust Eesti kohta“ üks levinumatest Eestit tutvustavatest trükistest. Väljaanne on ilmunud hispaania, hollandi, ungari, inglise, itaalia, saksa, kreeka, kõmri, portugali, poola, prantsuse, hiina, vene, türgi, rootsi ja soome keeles.

Käesoleva projektiga loodud veebikeskkonnas on lisaks algsetele tekstidele kuvatud ka 12 lühifilmi, mis on Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite looming. Filmid on küll seotud algsete küsimustega, kuid ei ürita neile otseselt vastust leida, vaid jutustavad neist inspireerituna oma lugu. Tekstid ja filmid annavad Eestist ning eesti keelest huvitunutele siinsest maast ja eestlaste olemusest mängulise ülevaate.

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

“Tosin küsimust Eesti kohta” koostööpartnerid ning rahastajad

Filmide põhjal on loodud ka 12 töölehte, mis on heaks õppevaraks eesti keele õppijatele. Töölehtede põhjal on võimalik harjutada eesti keelest aru saamist, lausete moodustamist ning teksti koostamist valmis lausetest. Samuti on iga töölehe juures ka mõned pikemaid vastuseid eeldavad avatud küsimused, mida võib kasutada nii rääkimis- kui kirjutamisülesannetena.

Lehel asub ka Blogi, mis annab ülevaate eesti seiklusterohkest elust ühe Eestis elava välistudengi silme läbi. Tähelepanelik vaataja võib teda kohata ka erinevates filmides, millest tulenevalt on võimalik leida ka põnevaid seoseid tema seikluste ning filmide sisu vahel.