Tosin küsimust Eesti kohta et
et

Intro text - first

Intro text - second

Kas Eesti on maailma väikseim riik?

 

Muidugi mitte. Eesti on oma veidi rohkem kui 45 000 km² suuruse pindalaga suurem kui näiteks Taani, Holland või Šveits ning ligi kaks korda suurem Sloveeniast ja Iisraelist ehk pisut väiksem kui New Hampshire’i ja Massachusettsi osariik kokku.

Põhja-Euroopas Läänemere ääres paikneva Eesti ulatus läänest itta on 350 ja põhjast lõunasse 240 km. Kogupindalast moodustavad saared ligi kümnendiku ja järved kahekümnendiku. Maakera maismaaosast katab Eesti 0,03 %.

Rahvaarvu poolest aga kuulub 1,29 miljoni elanikuga Eesti kindlasti maailma väiksemate riikide hulka. Võrreldes tihedalt asustatud Kesk-Euroopaga on Eestis ruumi küllaga: keskmine asustustihedus on väiksem kui 30 inimest ruutkilomeetri kohta. See näitaja on Eestis enam vähem sama kui USAs, aga kaks korda suurem kui Soomes.

Kirikutornid ehivad Tallinna siluetti juba keskajast alates.

Foto: Paavo Eensalu

Ülikoolilinna Tartu Raekoja plats.

Foto: Eesti Instituut

Tegelikult on Eesti maapiirkondades ruumi enamgi: ligi 70% rahvastikust elab linnades, neist omakorda peaaegu kolmandik (natuke üle 400 000) pealinnas Tallinnas.

Lisaks pealinnale on suuremad linnad ülikoolilinn Tartu (u 103 000 elanikku), Kirde-Eesti tööstuskeskus Narva (66 000) ning edelaranniku kuurortlinn Pärnu (44 000), mis on tuntud ka suvepealinnana.

Tallinnale lähim suurlinn, Soome pealinn Helsingi, asub ainult 85 km põhja pool Soome lahe vastaskaldal. Läti pealinn Riia paikneb Tallinnast peaaegu otse lõunas 307 km kaugusel, Venemaa nn põhjapealinn Peterburi aga 395 km kaugusel idas ja Rootsi pealinn Stockholm 405 km läänes. Brüsselisse Euroopa Liidu või NATO koosolekutele ruttavad Eesti riigiteenistujad peavad arvestama ligi 2,5 tunni pikkuse lennuajaga.

previous

1/12 Kas Eesti on maailma väikseim riik?